ผงหมึก

พบผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ค้าส่งที่เชื่อถือได้

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้
หลอดสร้างภาพ OPC
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Boxes, Branded Boxes and Custom Boxes

รายการโปรด

Xerox
ใช้ร่วมกันได้
OAT
Xiamen, Fujian, China
80000 PCS Per Months

รายการโปรด

เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
คำตอบที่ 3.
อัตโนมัติ
USB
ตรงกลาง
มีสี

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
มีสี
ความเร็วสูง
ผงเคมี
ผงเคมีขั้วลบ
ไม่ใช่แม่เหล็ก

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้
หลอดสร้างภาพ OPC
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Boxes, Branded Boxes and Custom Boxes

รายการโปรด

Xerox
ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ปกติ
Neutral
EBEST

รายการโปรด

เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
คำตอบที่ 4.
อัตโนมัติ
USB
สูง
มีสี

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Boxes, Branded Boxes and Custom Boxes
290*95*100MM

รายการโปรด

เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
คำตอบที่ 4.
อัตโนมัติ
USB
สูง
มีสี

รายการโปรด

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
คำตอบที่ 3.
การแยกผงดรัม
การพิมพ์บนเครือข่ายแบบใช้สาย / ไร้สาย
พิมพ์ก่อน
อุปกรณ์การพิมพ์สองด้าน

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้
หลอดสร้างภาพ OPC
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Boxes, Branded Boxes and Custom Boxes

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Packing
Japan toner powder
China

รายการโปรด

Xerox
ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ปกติ
Seaworthy Carton Packing
NONE

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้
มีสี
ความเร็วสูง
ผงเคมี
ผงเคมีขั้วลบ

รายการโปรด

เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
คำตอบที่ 4.
อัตโนมัติ
Bluetooth
สูง
มีสี

รายการโปรด

คมชัด
ใช้ร่วมกันได้
สีดำ
ความเร็วสูง
ผงเคมี
ผงเคมีขั้วลบ

รายการโปรด

คมชัด
ใช้ร่วมกันได้
มีสี
ผงเคมี
Silver Frog Bag/ Transparent Bag
bulk toner, bag/bottle toner, cartridge

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
ปกติ
Airplane
TOHITA
China
8443999090

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ปกติ
Neutral Packing
High Quality
KILIDER

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Box or Color Box
High Quality

รายการโปรด

Xerox
ใช้ร่วมกันได้,ผลิตใหม่
การผสานการทำงาน
ปกติ
Carton Packing
45*8*9.3

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
Silver Frog Bag/ Transparent Bag
KG
BTY
Hubei, China
3707902010

รายการโปรด

Xerox
ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ปกติ
Seaworthy Carton Packing
NONE

รายการโปรด

เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
คำตอบที่ 4.
ด้วยตนเอง
สูง
ทั่วไป
ดิจิตอล

รายการโปรด

Canon
ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Packing
Japan toner powder

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ความจุสูง
Neutral Box or Color Box
High Quality

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
การผสานการทำงาน
ปกติ
Neutral Packing
570g/125g/70g
SC

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
มีสี
ความเร็วสูง
ผงเคมี
ผงบวก
แม่เหล็ก

รายการโปรด

HP
ใช้ร่วมกันได้,ผลิตใหม่,ต้นฉบับ
การผสานการทำงาน
ปกติ
OEM/ Neutral Packing
Zhongshan, China

รายการโปรด

ใช้ร่วมกันได้
ปกติ
Airplane
TOHITA
China
8443999090

ดัชนีผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว

ไม่พบสิ่งที่มองหาใช่หรือไม่?

การจัดซื้อโดยง่าย

โพสต์คำขอการจัดซื้อและได้รับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติของบริษัท
ประเภทของสมาชิก