เริ่มต้น » อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภค » พัดลมไฟฟ้า » จีน พัดลมที่ตั้ง
US$13-15 / บางส่วน
ปริมาณต่ำสุด:1,000 ชิ้น
ซัพพลายเออร์ชาวจีน - สมาชิกระดับโกลด์
Diamond Member
Audited Supplier
Guangdong China
US$99.6-103 / บางส่วน
ปริมาณต่ำสุด:300 ชิ้น
ซัพพลายเออร์ชาวจีน - สมาชิกระดับโกลด์
Diamond Member
Audited Supplier
Guangdong China
US$54-58 / บางส่วน
ปริมาณต่ำสุด:200 ชิ้น
ซัพพลายเออร์ชาวจีน - สมาชิกระดับโกลด์
Diamond Member
Audited Supplier
Guangdong China